top of page

 Kvinnohistorier, artist books från 2002

Tre handmålade böcker i akryl som utgick från iakttagelser och anteckningar under ett år. Bilderna växte fram ur texten och kombinerades ibland med text från anteckningsböckerna. Böckerna presenterades i samband examensutställningen vid Kungl Konsthögskolan 2002.

bottom of page